27
07
16

Jak więcej zarabiać na blogu? Zarejestruj swoją działalność w Wielkiej Brytanii

Wpis gościnny

Korzyści wynikające z prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii?

Po pierwsze, oszczędność.

Prowadząc bloga, czy zarabiając w Internecie nie zatrudniasz pewnie pracowników. To oznacza, że jako spółka LTD, Twoja firma nie zapłaci żadnego podatku przez 21 miesięcy działalności – podatek dochodowy w UK płaci się na koniec roku podatkowego, a od końca roku do spłaty należności masz dodatkowe 9 miesięcy.

W Wielkiej Brytanii nie ma odpowiednika polskiego ZUSu. Składki na ubezpieczenie są ustalone procentowo od Twoich zarobków i obowiązują dopiero po przekroczeniu progu 8 060 funtów (ok. 42 000 zł) rocznie.

Jest to kwota wolna od jakiegokolwiek podatku w Wielkiej Brytanii (powyżej tej kwoty płacisz składki na ubezpieczenie, a podatek dochodowy dopiero od 11 000 GBP rocznie) i takie wynagrodzenie możesz przyjmować będąc dyrektorem w swojej spółce LTD. Dyrektorów w każdej spółce można mianować 3, co przekłada się na możliwość wypłacenia ze spółki nieopodatkowanych 10 500 zł co miesiąc.

W tej sytuacji, jedynym kosztem prowadzenia działalności w formie spółki LTD jest jej obsługa księgowa (bookkeeping, reprezentacja w UK, rozliczenia dyrektora, payroll, itp.) – koszt takiej obsługi to 100 GBP miesięcznie.

Po drugie, prostota.

No i wygoda prowadzenia działalności i przejrzystość brytyjskich przepisów. System gospodarczy w Wielkiej Brytanii sprzyja przedsiębiorcy, a nie na odwrót jak odczuć to można w Polsce.

Nie będziesz chodził od urzędu do urzędu, wypełniał masy papierów i martwił się o przeoczenie jednego podpisu, czy krzyżyka w odpowiednim polu.

Po trzecie, niskie ryzyko.

Za długi spółki LTD nie odpowiadasz własnym majątkiem. Na przykład, jeśli weźmiesz na firmę kredyt i coś sprawi, że zajdzie konieczność ogłoszenia bankructwa – jedyne co tracisz to swoje udziały w firmie (minimalny kapitał zakładowy spółki LTD to 1 funt). Ryzyko w tym przypadku jest w całości po stronie banku udzielającego Twojej firmie kredytu.

Po czwarte, brytyjska emerytura.

Wiek emerytalny w UK wynosi obecnie 67 lat, a emerytura przysługuje po 10 latach pracy.

Musisz jedynie pobierać miesięczną pensję powyżej tzw. Lower Earnings Limit, czyli 486 funtów (ok. 2 500 zł). Powyżej tego progu, mimo że nie płacisz składek na ubezpieczenie jesteś uprawniony do ubezpieczenia i emerytury, której wysokość po 10 latach pracy wynosi ok. 1 300 zł, a po 35 latach pracy ponad 3 700 zł.

Nie dość, że jesteś do niej uprawniony, możesz dodatkowo oczekiwać, że faktycznie tę emeryturę otrzymasz! W wysokości o jakiej wspomnieliśmy wyżej lub większej. Minimalna wysokość brytyjskiej emerytury od czasu do czasu wzrasta.

Na czym polega rejestracja firmy w UK?

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę LTD z naszą pomocą, wystarczy, że wypełnisz krótki formularz z danymi do HMRC (brytyjskiego odpowiednika Urzędu Skarbowego) oraz podpiszesz oświadczenie dyrektora. 3 dni od złożenia tych dokumentów będziesz mógł wystawiać faktury na swoją spółkę.

Będziesz potrzebował konta bankowego (może to być konto w polskim banku), przy zakładaniu którego również możesz liczyć na naszą pomoc oraz tzw. National Insurance Number (NIN), który zapewnia Ci brytyjskie ubezpieczenie i prawo do emerytury.

W celu uzyskania NIN musisz pojechać do Wielkiej Brytanii na rozmowę z urzędnikiem, tam odpowiesz na kilka prostych pytań potwierdzających Twoje dane osobowe i weryfikujących powód Twojego przyjazdu do UK. Nie musisz tego robić od razu, warto jednak zadbać o uzyskanie NIN jak najszybciej.

Jeśli jednak wolisz zarejestrować swoją spółkę samodzielnie, w tym artykule opisany jest cały proces.

Komu opłaca się to najbardziej?

Spółka LTD to rozwiązanie doskonałe dla freelancerów, ludzi którzy swój zawód mogą wykonywać w każdym miejscu na Ziemi i sami ustalają swoje wynagrodzenie. Mowa tu o profesjach takich jak, muzyk, programista czy blogger, które nie wymagają w Polsce fizycznej siedziby, ani „zakładu”.

Zarabianie na blogu, czy ogólnie przez Internet jest tutaj doskonałym przykładem.

Dla osób zarabiających na blogu przykładowe 3 500 zł miesięcznie, oszczędność na prowadzeniu spółki LTD w porównaniu do polskiej Działalności Gospodarczej to ok. 700-1500 zł zależnie od tego jak wysoki ZUS opłacasz. To porównanie kosztów prowadzenia działalności uwzględnia dodatkowo spółkę z o.o. i Inkubator przedsiębiorczości.

Jednak nawet jeśli ktoś nie jest freelancerem, prowadzi firmę, która wymaga w Polsce siedziby lub zatrudniania pracowników na etat – istnieje możliwość zarejestrowania polskiego oddziału dla brytyjskiej spólłki LTD lub rozwiązanie hybrydowe (sp z o.o. i LTD w Anglii, opłacalne powyżej 3 000 zł dochodu), dla wielu wciąż bardziej korzystne niż prowadzenie tradycyjnej działalności Polsce.

Rezydencja podatkowa

Czy nie jest tak, że aby prowadzić tam firmę trzeba przez większość czasu przebywać na terenie UK?

Rezydencja podatkowa spółki znajduje się w kraju, w którym jest ona zarejestrowana i w którym podejmowane są kluczowe decyzje jej dotyczące.

Co to znaczy?

Spółka zarejestrowana z naszą pomocą będzie miała swoją siedzibę w Manchester, gdzie znajduje się nasze brytyjskie biuro.

Kluczowe decyzje to decyzje podjęte na oficjalnym zebraniu zarządu, najczęściej w siedzibie spółki (odpowiednik polskiego walnego zgromadzenia) i nawet jeśli jesteś jedynym dyrektorem i udziałowcem swojej spółki, warto wyjechać raz w roku do UK, zorganizować tam zebranie i spisać potwierdzający je dokument.

Jak wygląda prowadzenie spółki LTD na co dzień?

Z miesiąca na miesiąc prowadzenie Twojej spółki LTD sprowadzać się będzie do przesyłania nam kopii faktur wystawionych na spółkę.

W Wielkiej Brytanii nie masz obowiązku posiadania kasy fiskalnej powyżej określonych obrotów, nie ma również podziału na faktury i paragony tak jak w Polsce. Istnieje jeden dokument, tzw. invoice, czyli faktura, którą posługują się wszyscy przedsiębiorcy.

Możesz wystawiać faktury zarówno w funtach, jak i w złotówkach – będą one przeliczane po kursie jaki HMRC ustali na dany miesiąc, co jest dużym udogodnieniem.

A co z kontrolami skarbowymi?

W Wielkiej Brytanii takie kontrole są zapowiadane z dużym wyprzedzeniem i organizowane naprawdę rzadko. Zazwyczaj urząd komunikuje się z Tobą listownie (wtedy przesyłamy Ci skany lub kopie dokumentów), ewentualnie telefonicznie.

Brytyjskie urzędy nie czują obowiązku śledzenia każdego kroku przedsiębiorcy i w pełni akceptują certyfikowane biura rachunkowe jako reprezentantów firm na terenie UK.

Próg rejestracji firmy jako płatnika VAT w Wielkiej Brytanii jest dość wysoki. Roczne obroty muszą w danym roku podatkowym przekroczyć 83 000 GBP (ok. 430 000 zł) , aby konieczna była taka rejestracja.

A jaki wpływ ma na to wszystko Brexit?

Jak wyżej wspomniałem działanie spółek LTD w Polsce regulowane jest głównie przez wymienione dwa dokumenty, one zaś są niezwiązane z członkostwem Polski czy Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Przy okazji, spółki LTD może zakładać niemal każdy, nie tylko obywatele krajów członkowskich UE. Dyrektorem i udziałowcem równie łatwo jak polski blogger może zostać obywatel Indii, RPA, czy Brazylii – funkcjonowanie spółek regulowane jest porozumieniami między tymi państwami a Wielka Brytanią.

Patrząc w przyszłość, proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE będzie trwał dobre kilka lat i zarówno Wielka Brytania jak i Unia Europejska będą starały się zachować możliwie najlepsze porozumienia gospodarcze. Najprawdopodobniej na zasadach zbliżonych do tych określających współpracę Norwegii i Szwajcarii z Unią Europejską.

Jeśli chodzi o swobodę podróżowania – z krajów Unii Europejskiej wyjechało do Wielkiej Brytanii około 3 miliony osób, ale i ponad milion Brytyjczyków zdecydowało się opuścić Zjednoczone Królestwo i przenieść się do innego kraju UE. Granice nie zostaną zamknięte z dnia na dzień.

Spółka LTD w Wielkiej Brytanii a polski Urząd Skarbowy

Na bieżąco monitorujemy wszelkie postępowania Urzędu Skarbowego i ZUSu toczone wobec spółek LTD i dotychczas nie zdarzyło się tak, aby którakolwiek z instytucji uznała je za niezgodne z prawem.

Istnieją dwa główne dokumenty, które określają prawnie działanie takich spółek: pierwszy i drugi.

Wspominam o ww. dokumentach, bo dla wielu ludzi rejestracja działalności poza granicami kraju kojarzy się z jakiegoś rodzaju oszustwem czy działaniem w „szarej strefie”. Funkcjonowanie spółek LTD jest jasno określone w przepisach i tak długo jak działasz zgodnie z prawem urzędy nie maja się do czego przyczepić.

Jako dyrektor spółki LTD przyjmujący pensję powyżej Lower Earnings Limit uprawniony jesteś do brytyjskiego ubezpieczenia i emerytury. Jeśli chcesz korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce wystarczy, że po uzyskaniu NIN wyrobisz w UK odpowiednik Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Twoja pensja nie podlega opodatkowaniu w Polsce, co opisane jest w wyżej wspomnianych aktach prawnych i żadna polska instytucja nie będzie w stanie tego podważyć.

Jedyne sytuacje, w których ludzie prowadzący spółki LTD zmuszeni byli do zapłacenia jakiejkolwiek kary do ZUS czy US zaistniały kiedy oni, prowadząc równolegle działalność gospodarczą w Polsce i spółkę LTD w Wielkiej Brytanii, przestali płacić składki na ZUS.

Coś takiego mogło się zdarzyć jedynie w wyniku niekompetencji przedsiębiorcy lub współpracującego z nim księgowego i możesz być pewni, że nie zdarzy się we współpracy z nami.

Jednak co jeśli prowadząc spółkę LTD chciałbyś zachować w Polsce działalność gospodarczą, albo zapewnić ubezpieczenie swojej rodzinie? Istnieje tu kilka rozwiązań, jak np. model hybrydowy, w którym prowadziłbyś równolegle spółkę z o.o. w Polsce oraz LTD w Wielkiej Brytanii (model ten zaczyna być opłacalny od 3 000 zł miesięcznego dochodu) lub prowadzenie podlegającej pod spółkę LTD działalności gospodarczej w Polsce (ten model zaczyna być opłacalny dopiero powyżej 17 000 zł dochodu).

Każde z powyższych rozwiązań jest w pełni legalne i może zostać wykorzystane, zależnie od tego jakie będą potrzeby Twojej firmy. Nie jest to jednak koniec dostępnych opcji.

Jeśli nie jesteś pewien co w Twoim przypadku będzie najbardziej opłacalne, masz jakiekolwiek pytania lub jesteś po prostu ciekawy – skontaktuj się z nami lub umów na bezpłatną konsultację

Podoba Ci się perspektywa prowadzenia działalności w formie LTD, ale masz wrażenie, że koszt rejestracji lub prowadzenia pełnej spółki z miesiąca na miesiąc to zbyt wiele? Skontaktuj się z naszym biurem i zapytaj o “Inkubator” – rozwiązanie przejściowe (koszt miesięczny 300zł, proste rozpoczęcie i proste zakończenie działalności, wciąż bez opodatkowania).

Autorem niniejszego tekstu jest Maciej Micek z biura rachunkowego SOVA Accounting specjalizującego się w rejestracji i obsłudze brytyjskich spółek LTD.

Autor:Krzysztof Lis | Tagi:Wpisy powiązane tematycznie:

42 komentarze do artykułu “Jak więcej zarabiać na blogu? Zarejestruj swoją działalność w Wielkiej Brytanii”

 1. Ehh, jakby nie mogło tak być w Polsce…

 2. Jaka jest skala podatkowa/składek ubezp. w UK po przekroczeniu kwot bez podatku?

 3. Dla zainteresowanych:
  http://sovaaccounting.pl/zus-w-anglii-oplaty-na-ubezpieczenie-w-uk/

 4. Tyle lat i nadal responsywność na tym blogu leży 😉

 5. @Kuba: jest to na liście rzeczy do zrobienia.

 6. Niestety sprawa nie jest tak prosta jak opisuje ten artykuł. Jestem byłym klientem Optigen. Firmy, która wyrolowała swoich klientów i teraz muszą płacić zaległe składki ZUS.

  Przede wszystkim karta EKUZ (lub EHIC) upoważnia do bezpłatnej pomocy w nagłych wypadkach. Schody pojawiają się jak ktoś trafi do szpitala. Zabezpieczyć się można tylko wykupując indywidualne ubezpieczenie zdrowotne w firmie komercyjnej lub w NFZ. Ale to jest dodatkowy koszt kilkuset złotych.

  Druga sprawa. To że dzisiaj US nie ma narzędzi prawnych aby kwestionować taką działalność to nie znaczy że nie będzie miał ich w przyszłości. Podobnie tyczy się ZUS. Nasz system podatkowy jest złodziejski ale rząd prędzej będzie próbował go uszczelnić niż ułatwić Polakom prowadzenie działalności gospodarczej.

  Dalej. Prowadząc DG za granicą nie można wrzucać kosztów ponoszonych na miejscu: samochod, biuro, materiały eksploatacyje itd. Nikt z nas nie wie w którym kierunku pójdzie nasza działalność za 5 lat. Należy jednak założyć, że będziecie dobrze zarabiać i za jakiś czas kupicie lokal (koszt) i w nim będziecie prowadzić działalność (koszt). Być może będziecie chcieli zatrudnić pracowników.

  Radzę osobom, które decydują się na założenie działalności poza Polską dokładnie się zastanowić na tym ruchem i dokładnie przeliczyć oszczędności. Jeżeli już zdecydujecie się na taki krok lepiej zacznijcie oszczędzać na adwokata który w razie problemów z US lub ZUS Was wybroni.

  Rozwiązanie jest pradwopodobnie dobre ale dla osób które do końca życia chcą siedzieć w domu przed komputerem.

 7. Zgadzam się z Konradem.
  Niestety dla US i ZUS takie biznesy są nie na rękę. To że (niby) jeszcze nic się nie stało, to nie znaczy, ze ZUS i US nie znajdą sposobu, aby takich przedsiębiorców „uwalić”.
  A jak ZUS wyda np. decyzję i naliczy komuś składki na 5 lat wstecz, to oczywiście można się odwoływać i sądzić (życzę powodzenia), ale zapłacić i tak trzeba będzie.
  Na zatrudnienie w UK też były kruczki prawne, a skończyło się tak (Piotrze, tu pozwolę sobie podlinkować – uznając za ważne – jak Ci się nie spodoba, to usuniesz ;)):
  http://www.tvp.info/23741597/zus-sprawdzi-czy-naprawde-pracujesz-za-granica-wielu-przedsiebiorcow-moze-to-drogo-kosztowac

  I dla kontrastu wobec artykułu zapytam – dlaczego nie sp. z o.o. w Polsce? Z dobrą księgową, wspólnikiem i częścią etatu, aby móc się leczyć, zapłacicie niewiele więcej niż w UK, a będziecie spać spokojnie.

  A jak ktoś chce sobie założyć LTD w UK i bawić się np. w ehandel, to współczuje do kwadratu. Zapłaćcie za regulamin sklepu dostosowany do prawa brytyjskiego (kwestie praw konsumenta i ochrony danych osobowych). Jak się na to zdecydujecie – zapłacicie majątek. Olejecie – zapłacicie takie odszkodowania, że ze łzami wspomnicie koszty, jakie proponowano wam za obsługę prawną sklepu.
  I nie ma znaczenia, że wasza spółka będzie prowadziła sprzedaż w Polsce. Firma zarejestrowana w UK, podlega tamtejszej jurysdykcji.

 8. @Konrad

  Szkoda, że sam miałeś z LTD tak negatywne doświadczenia i niestety, wciąż jest na rynku wiele firm oferujących „optymalizację” bazującą na zatrudnieniu, czy założeniu spółki LTD pomijając potencjalne komplikacje z tym związane.

  Nie można przecież oferować danej usługi, albo zmiany formy prawnej działalności nie znając charakteru biznesu klienta, bo, czego sam doświadczyłeś, może się to źle skończyć. Jeśli dla kogoś spółka LTD nie będzie najlepszym rozwiązaniem, nie będziemy przekonywać go do niej na siłę – zaproponujemy co bardziej odpowiedniego.

  Co do karty EKUZ, zakres jej zastosowanie jest nieco szerszy niż nagłe wypadki i jeśli to konieczne, można cały proces leczenia odbyć w Polsce, jest to jednak, tak jak mówisz, nieco bardziej skomplikowane.

  Dodatkowo, dla niektórych przedsiębiorców już przy stosunkowo niskich zarobkach opłacalne będzie założenie spółki LTD wraz ze spółką z o.o. w Polsce – pozwala to wciąż na większą oszczędność niż prowadzenie samej sp. z o.o. lub samej DG w Polsce. Jak wcześniej wspomniałem, każdy przypadek jest indywidualny i zależnie od tego jaka jest Twoja konkretna sytuacja – koszty prowadzenia firmy mogą zostać ograniczone, bardzo często właśnie bazując na LTD.

  Urząd Skarbowy i ZUS faktycznie mogą podjąć w przyszłości działania przeciwko ludziom prowadzącym działalność w formie spółki LTD, prawdopodobieństwo tego jest niewielkie, jednak istnieje. Warto jednak wspomnieć, że na chwilę obecną rozwiązanie to regulowane jest wspomnianymi w artykule dokumentami prawnymi i jeśli prowadzisz działalność zgodnie z ich wytycznymi, urzędy nie będą w stanie się Ciebie czepić.

  Monitorujemy na bieżąco sprawy istotne dla posiadaczy LTD i jeśli okaże się, że rozwiązanie to przestaje być bezpieczne – znajdziemy dla każdego odpowiednią alternatywę. W tej chwili korzyści płynące z posiadania spółki LTD znacznie przewyższają potencjalne ryzyko z tym związane, jeśli to kiedyś się zmieni – nie musisz przecież całe życie prowadzić działalności w jednej formie.

 9. @Ted

  Jeśli ktoś nie płaci ZUS, a powinien to robić – można się spodziewać, że prędzej czy później zostanie za to ukarany. Jeśli chodzi o zatrudnienie, kluczowe jest tutaj rozróżnienie pomiędzy fikcyjnym a realnym.

  Firmy oferujące fikcyjne zatrudnienie na wstępie proponują rozwiązanie niezgodne z prawem i należy się liczyć z potencjalnymi konsekwencjami. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób zostało po prostu wprowadzone w błąd przez nieuczciwych księgowych, czy biznesmenów świadczących tego typu usługi.

  Dla niektórych sama spółka z o.o. będzie odpowiednim rozwiązaniem, jednak jak wcześniej wspomniałem – rozwiązanie bazujące na LTD dla wielu może okazać się bardziej opłacalne i wciąż w pelni legalne.

  Ważne, żeby dopasować formę prawną działalności do konkretnego biznesu. Każdy przypadek powinien zostać rozpatrzony indywidualnie, a artykuł prezentuje ogólne korzyści płynące z posiadania samej spółki LTD – rozwiązanie odpowiednie dla wielu bloggerów, programistów, freelancerów.

 10. Dobrze wiedzieć, że taka opcja istnieje…;) Pozdrawiam!:)

 11. Warto jednak wspomnieć, że na chwilę obecną rozwiązanie to regulowane jest wspomnianymi w artykule dokumentami prawnymi i jeśli prowadzisz działalność zgodnie z ich wytycznymi, urzędy nie będą w stanie się Ciebie czepić.

  To samo usłyszałem od Optigen. Jak zrobiło się gorąco to się zawinęłli. Proszę mi teraz wytłumaczyć dlaczego tak ważną operację miałbym powierzyć firmie Sova Accounting, która
  – ukrywa dane właściciela domeny we whois
  – nie pokazuje w kontakcie danych firmowych czyli GBN Sp.z.o.o JAROSZCZYK Michał
  – ma na ten sam adomenę sovaaccounting.pl zarejestrowaną 2016.02.14 12:51:42 (dane właściciela ukryte)
  – na ten sam adres ma domenę famaccounting.pl zarejestrowaną 2015.04.18 (dane właściciela ukryte)
  – ma na ten sam adres spółkę http://krs.infoveriti.pl/Gbn,Krakow,KRS,0000619854.html
  założoną 23 maj 2016, której kapitał zakładowy wynosi 5000

  Wygląda na to, że firma powstała niedawno więc albo nie macie doświadczenia w tej branży albo co gorsza macie doświadczenie w branży.

 12. @Konrad

  Wszystko co piszesz zgadza się. Spółka z o.o. została zarejestrowana jako, że niedawno otworzyliśmy oddział w Krakowie. Mając spółkę LTD nie możesz wynajmować w Polsce nieruchomości, potrzebujesz do tego oddziału albo sp. z o.o. Wybraliśmy sp. z o.o.

  Nasze biuro angielskie (Manchester) działa znacznie dłużej, bo od 2013. Od tego roku było prowadzone pod Self Employment jak i Spółką LTD – Crastinum LTD.

  Pod tym linkiem zobaczysz samą spółkę: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08711890

  Strona famaccounting.pl działa nadal, jest to nasz poprzedni brand, jeśli byłoby z nim coś nie tak – dawno już usunęlibyśmy go z sieci. Tymczasem nie znajdziesz klienta, który skarżyłby się pod nim na naszą obsługę. Firma marketingowa, która rozpoczęła tworzyć nasz marketing w sieci doradziła rebranding na nazwę, która może budzić skojarzenia zgodne z archetypami marek.

  Nie rozumiem jeszcze Twojego zarzutu o ukrywanie danych domeny whois. Nie zaznaczyliśmy opcji ukrywania przy wykupywaniu domeny, więc mniemam, że jest to domyślne ustawienie? Czy jest w nim coś złego o czym nie wiem?

  Chcemy być transparentni, więc jeśli masz jeszcze jakieś pytania co do naszej wiarygodności – pisz śmiało. Zgłosiło się już do nas co najmniej kilku klientów, którzy łagodnie powiem – byli bardzo słabo obsłużeni przez poprzednie firmy i potrzebowaliśmy dla nich sporo spraw odkręcić. Przykro nam, że w tej branży można zostać pokrzywdzonym przez niekompetentne firmy.

  Z drugiej jednak strony warto mieć na uwadze, że jeśli da się znaleźć lekarzy, którzy nie wiadomo skąd wzięli się w swoim fachu, nie oznacza to, że wszyscy są tacy i powinno się całkowicie zrezygnować z opieki medycznej.

 13. Ukrywanie danych whois zawsze świadczy niekorzystnie o firmie która prowadzi działalność. Tak samo jak niepokazywanie danych firmy w kontakcie na stronie www.

  Jeżeli chcecie być wiarygodni to musicie informować o prawdziwych kosztach takiego przedsięwzięcia nie tylko tych aktualnych ale bardzo prawdopodobnych w przyszłości. Mam na myśli ubezpieczenie zdrowotne które jednak trzeba wykupić.

  Proszę o wyjaśnienie czy firma mająca koszty nie vatowe związanie z Polską (wynajem nieruchomości, zakup nieruchomości, samochód) może przenieść te koszty do GB. Jeżeli wiąże się to z jakąś dodatkową usługą to jaki jest jej koszt.

  Na ile jest to korzystne lub nie rozwiązanie dla osoby mającej lub planującej mieć dużo kosztów vatowych (biuro, meble, samochód z vat, paliwo, elektronika, usługi podwykonawców z VAT). Rozumiem że proponujecie prowadzenie spółki nie rozliczającej VAT. Więc nawet jeżeli będę mógł wrzucić sobie w koszty ruchomości podlegające VAT to zapłacę za nie brutto. W Polsce płacę netto.

  Jeszcze raz podkreślam. Wszyscy potencjalni klienci powinni poważnie się zastanowić nad wyborem takiej usługi. Nikt z Was nie wie w jakim kierunku pójdzie za kilka lat wasza działalność. Nawet narodziny dziecka mają swoje implikacje podatkowe. Nikt z Nas nie wie jak zmieni się prawo w przeciągu kilku lat. Już w tym roku rząd musi podnieść kwotę wolną od podatku. W zeszłym roku wprowadzono prawo pozwalające na to aby właściciel firmy poszedł na urlop rodzicielski (9 miesięcy bez płacenia VATu + świadczenie w wysokości około 1500 miesięcznie). Te powyższe rozwiązania działają na niekorzyść optymalizacji podatkowej w GB.

 14. Odniosę się do tego porównania
  https://snag.gy/KdeEVc.jpg
  Wg Was zysk wynosi ~36000 zł rocznie

  Wg. mnie obliczenia są błędne albo zmanipulowane ponieważ zysk liczy się po odliczeniu składek ZUS.
  Piszecie: Ile oddasz Państwu zarabiając 120 000 zł rocznie w przypadku polskiej Sp z o.o. lub działalności gospodarczej, a ile mając Spółkę LTD.

  Mnie nie interesuje ile oddam Państwu ale jaki będzie mój koszt prowadzenia DG.

  Oto moje obliczenia (w zaokrągleniach)
  DG w Polsce przy zysku 120000 rocznie
  – 13000 ZUS
  120000 – 13000 ZUS = 107000 – 3000 (kwota wolna) = 104000 * 19% = 20000 podatktu dochodowego
  Od tej kwoty odejmujemy 3000 (składka zdrowotna odliczana w całości od dochodu)
  Daje to do zapłaty 17000+13000 = 30.000 zł podatków w Polsce

  DG w GB
  – Wasza obsługa 6600 rocznie
  – składka zdrowotna 3240 do opłacenia w Polsce
  Roczne opłaty ~10.000. Piszecie 0 zł stracone

  Wg mnie roczny zysk wynosi ~20.000 liczony na szybko.

  Każdy koszt, którego nie można przenieść (nawet urodzone dziecko) zmniejsza tą różnicę.

 15. Kolejny screen: https://snag.gy/lnDuz7.jpg
  W Was stracone 19.600

  DG w Polsce: 36000 – 13000 = 23000 – 3000 kwota wolna = 20.000 * 19% = 3800 podatku dochodowego.
  3800 – 3000 (składka zdrowotna) = 800
  13000 + 800 = 13800 rocznego podatku w Polsce.

  DG w GB (już liczone): 10.000.

  Wg mnie stracone: 3.800.

  Wklejcie te obliczenia na swoją stronę albo wyprowadźcie mnie z błędu 🙂

 16. @Konrad

  1. Wynajem nieruchomości
  2. Zakup nieruchomości
  3. Samochód

  W koszta nie wliczymy żadnego z 3 przypadków:

  1. Wynajem nieruchomości spowoduje powstanie zakładu na terenie Polski
  2. Koszt ma prowadzić do osiągnięcia dochodu. Jeśli zakupiona nieruchomość ma przyczyniać się do osiągnięcia dochodu to potrzebuje być wykorzystywana do działań na terenie Polski. Ponownie mamy powstanie zakładu na terenie Polski. Ewentualnie możemy założyć spółkę inwestycyjną, która będzie spekulować na wartości nieruchomości – natomiast w tym przypadku niekoniecznie najlepszą do tego celu będzie brytyjska spółka Limited.
  3. Samochód kupiony na firmę jak wyżej wskazuje na zakład w Polsce.

  Odnosząc się do pytania o VAT.

  Z kosztów, których piszesz wynika, że będziesz miał stałą placówkę w Polsce. Biuro itd. W takim przypadku rozwiązaniem jest dla Ciebie spółka z o.o., nie LTD. Chyba, że widzisz powody do rozwiązania LTD + oddział w Polsce. Natomiast wtedy przy tym rozwiązaniu i tak jesteś VAT-owcem w Polsce, więc VAT odliczasz od zakupów dokonanych przez oddział.

  Faktycznie nikt nie wie co będzie za parę lat. Tak działa ekonomia, można jedynie próbować przewidywać pewne trendy. Odnosić w biznesie należy się do teraźniejszej sytuacji, a ta u niektórych przedsiębiorców często przemawia za LTD.

  Co do Twoich wyliczeń.

  Liczysz koszt naszej księgowości, jednak nie liczysz kosztów obsługi księgowej w Polsce.

  Składka zdrowotna jest opcjonalna. Jeśli już ją chcesz to – jeśli małżonek pracuje jesteś pod jego ubezpieczeniem. Jeśli pracujesz gdzieś na część etatu – również jesteś ubezpieczony.

  Jednocześnie nie zrozum powyższego źle. Nie stoimy murem za tym, że nasze obliczenia są idealne w każdym przypadku i doceniamy Twój wysiłek włożony w przedstawienie swoich. Skoryguj swoje obliczenia o powyższe kwestie a jak najbardziej jesteśmy skłonni do zmiany naszych obliczeń.

  PS Jeśli interesuje Cię sprawdzenie na ile LTD wpasowuje się w Twój indywidualny profil to zapraszam na umówienie się na konsultacje telefoniczną przez naszą stronę. Pierwsza jest darmowa. Po tym co napisałeś już wnioskuję, że prawdopodobnie nie będzie to najkorzystniejsza forma, ale nie zaszkodzi sprawdzić.

  PS2 Dzięki za zwrócenie uwagi co do podania danych spółki w zakładce 'kontakt’. Faktycznie warto, aby widniały a do tej pory wszyscy to przeoczyliśmy.

 17. Nawet jeżeli dodam do swoich kosztów księgową (2400) a od Waszych odejmę składkę zdrowotną (3000) to różnica i tak wychodzi duża.
  Przypadek pierwszy 25400 (wg Was 36.000)
  Przypadek drugi 9200 (wg Was 19.000).

  Dochodzi za to kolejny koszt przynajmniej jednorazowy. Wyrobienie NIN oraz konta w banku wymaga wizyty na miejscu.

  Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że ubezpieczenie trzeba będzie wykupić. Ja nie będę korygował swoich obliczeń. Proszę abyście Wy to zrobili i pokazali dokładne wyliczenia jak one powstały. Pamiętajcie że potencjalne oszczędności na prowadzeniu DG są podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze Waszych usług.

  Tymczasem wybieram się na urlop ale pod koniec miesiąca zajrzę tu i sprawdzę co napisaliście.

 18. Niby takie proste rozwiązanie, ale w naszym kraju nie możliwe do wykonania. To przykre, bo takie działania mogłyby polepszyć byt wielu Polaków.

 19. @Konrad

  Zmieniliśmy nieco naszą całą stronę – możesz zapoznać się z nią teraz i powiedzieć nam jaka jest Twoja opinia 😉 Jeśli chodzi o ubezpieczenie – jest takie prawdopodobieństwo, żeby jednak to stwierdzić trzeba znać konkretny przypadek.

  @Karol

  Co masz na myśli mówiąc, że to rozwiązanie jest niemożliwe do wykonania?

 20. Ten próg 42000zł rocznie to jest coś pięknego. Moi znajomi prowadzę firmę w UK i właśnie to strasznie sobie chwalą.. my natomiast płacimy ogromne kwoty :/ Dostałem w ubiegłym tygodniu świstek z ZUSu informujący mnie to zgromadzonym kapitalne i powiem Wam, że szkoda gadać..

 21. Świetny artykuł na to wygląda ,że będę zakładał firmę w UK 😀 . Jeszcze ta emerytura u nas 1300 zł masz gdy harujesz całe życie !

 22. Nie widze nigdzie pozycji na temat podatku dochodowego. Jak ktos mieszka w Polsce i jest rezydentem podatkowym w tym kraju, to zaplaci podatek dochdowy od pieniedzy wyplacanych przez spolke limited. Druga opcja, moze nie placic sobie pensji, tylko dywidendy jako udzialowiec, ale ciagle zaplaci podatek dochodowy w Polsce.

 23. @Richmond

  Jak wynika z Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią z 2006. roku, pensja dyrektorska podlega opodatkowaniu w kraju, w którym znajduje się rezydencja podatkowa zatrudniającej go firmy. Czyli jeśli zakładasz w UK spółkę LTD, mianujesz się w niej dyrektorem, adres spółki jest w UK i tam organizujesz coroczne formalne zebrania zarządu – rezydencja podatkowa spółki jest w Wielkiej Brytanii i tam również jest opodatkowana Twoja pensja, a kwota wolna od podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii to 11 000 GBP rocznie (kwota wolna od składek na ubezpieczenie to 8 060 GBP).

  W Polsce pensja dyrektorska będzie wykorzystana do określenia tego czy podchodzisz pod podatek 18%, czy 32% – nie będzie dodatkowo opodatkowana, a jedynie wykorzystana przy określeniu stawki podatkowej Twoich dochodó z Polscki (jeśli takie posiadasz).

  Dywidenda jest akurat mniej opłacalnym rozwiązaniem, bo będzie opodatkowana łączną stawką 39%, co sprawia, że warto ją rozważyć dopiero kiedy ze spółki planujesz wypłacać powyżej 29 851 GBP rocznie i zatrudniasz dwóch lub trzech dyrektorów.

 24. jest taki spoko prawnik on-line który zajmuje się takimi sprawami. tu podobny przykłąd (ale wrzucają tylko część porady bo jego są chyba zbyt wartościowe): http://www.eporady24.pl/rejestracja_firmy_ltd_w_anglii,pytania,9,32,14348.html warto zasięgnąć rady czy z moim konretnym pomysłem i przypadkiem firma LTG w Anglii ma prawo bytu. bo nie zawsze to jest takie oczzywiste.

 25. Wszystko fajnie wygląda na papierze. Ciekawe ile ludzi w rzeczywistości zdecyduje się na takie rozwiązanie.

 26. Artykuł opisany bardzo dobrze. Sam myślę nad rozkręceniem biznesu. Mam już pewne plany jednak środków w dalszym ciągu brak. Coraz więcej Polaków robi tam biznesy.

 27. @Pecetowicz

  Jeśli problemem jest brak funduszy i nie masz jeszcze pewności, czy biznes wypali – możesz zawsze spróbować inkubatora opartego na Spółce LTD, tutaj miesięczny koszt prowadzenia firmy wynosi jedynie 300 zł, a będziesz w stanie sprawdzić swój pomysł i to, czy w ogóle funkcjonowanie jako brytyjska firma Ci się podoba 🙂 Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://sovaaccounting.pl/inkubator-ltd/

 28. Chyba się przekonałem, teraz tylko trzeba doczytać wszystkie kruczki prawne. Dzięki za radę.

 29. Ja tez tak już myślałam. Pracowałam w UK więc mam NIN, jeżeli będę rejestrować działalność to tylko tam. 🙂

 30. Ciekawe i przydatne informacje. Ciekawe czy działalność typu http://www.insektpol.eu też można by w ten sposób prowadzić.

 31. Pytanie tylko, czy za kilka lat nie będzie jakiejś niespodziewanej kontroli i problemów z tytułu robienia pieniędzy w PL i braku przychodu w samej Brytanii.

 32. ja zawsze boje się takich akcji, mam wrażenie że wtedy wszystko runie jak domek z kart.

 33. Spółka LTD to rozwiązanie bazujące na istniejących aktach prawnych. Nie mówimy tu o nielegalnie prowadzonej działalności gospodarczej, fikcyjnym zatrudnieniu, ani niczym podobnym.

  Nie jest to rozwiązanie dla każdego, powiedziałbym nawet, że jest to rozwiązanie dla dość ograniczonej grupy przedsiębiorców, których działalność nie wymaga w Polsce stałej placówki i którzy jako dyrektorzy w spółce LTD mogą przyjmować pensje opodatkowane na brytyjskich zasadach.

  Zapraszam wszystkich czytelników na bezpłatne konsultacje, podczas których dowiecie się wszelkich szczegółów na ten temat i przede wszystkim usłyszycie odpowiedź na pytanie czy w Waszym przypadku to w ogóle możliwe.

 34. te cywilizowane kraje to jednak mają dobre rozwiązania systemów podatkowych

 35. Ciekawą, alternatywą są Czechy, trzeba naprawdę sporo zarabiać aby zapłacić podatek dochodowy i ZUS jest niższy

 36. a jak UK wyjdzie z unii to te warunki będą nadal aktualne?

 37. Ja prowadzę działalność gospodarczą w UK . Niedługo będę wracać do Polski , ale chcę nadal prowadzić DG w UK ( praca poprzez internet ) . Czemu ?
  Przede wszystkim podatki .
  Progi podatkowe w UK http://www.fakt.co.uk/progi-podatkowe-w-uk-2017-2018/
  czyli około 55oooo wolne od podatku , a w Polsce marne jakieś 4000 .
  Różnica ogromna, nawet jeżeli wielu rzeczy nie będę mogła sobie rozliczyć .
  O ZUS nie wspomnę bo chyba nie warto . Fakt że planuję na miejscu w kraju wykupić sobie jakieś ubezpieczenie , ewentualnie prywatną opiekę medyczną ( i tak trzeba za wszystko płacić , bo mimo że lekarze bezpłatni , to na darmową wizytę czeka się tygodniami ) .

 38. Dzieki za arytukul jestem ciekaw czy nadal jest to aktualne, bo sam rozwarzam taka opcje.

 39. Jak najbardziej – wszystko co opisaliśmy w artykule jest nadal aktualne 🙂

  Nic nie wskazuje na to, by Brexit miał negatywnie wpłynąć na możliwość prowadzenia biznesu w UK.

  Kwoty wolne od podatku w Wielkiej Brytanii wzrastają z roku na rok, możliwość prowadzenia tam firmy zapewnia nam Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, tak więc jeśli prowadzicie biznesy bez stałej placówki (zakładu) na terenie Polski i macie jakiekolwiek pytania na temat przeniesienia firmy do UK – możecie pisać do mnie śmiało 🙂

  Maciej Micek
  maciej.micek@sovaaccounting.pl

 40. Ciekawi minie jak jest teraz po wyjściu Wielkiej Brytanii z unii zmienia, to jakimś stopniu ten system.

 41. Szkoda, że w Polsce nie mają takich odogodnień poczatkujący przedsiębiorcy. Wielu z nich z pewnością nie zamknęłoby firm z powodu dużego ZUS-u.

 42. Anglia nie jest już w Unii Europejskiej, więc nikt nie wie, jak zmienić obowiązek podatkowy

Pozostaw komentarz

Pamiętaj tylko proszę o polityce komentarzy! Komentarze służą do wyrażania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pytań jego dotyczących. Nie służą do reklamowania własnych stron ani zadawania pytań nie związanych z tematem wpisu. Jeśli masz pytanie, zadaj je na forum o zarabianiu na blogach albo napisz do mnie e-maila.

XHTML - możesz użyć tagów:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jak zarabiam?

Na moich blogach i witrynach zarabiam między innymi sposobami podanymi poniżej.